DAHA AYDINLIK BİR DÜNYA İÇİN ÇALIŞIYORUZ

“Bir neslin ihyası kötülerin imhasıyla değil, neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür.”

Talebelerimizin ihtiyaçlarına siz de destek olabilirsiniz.

Gönüllülük bağıyla bütünleşmiş üyeleri, bağışçıları ve gönüllüleriyle büyük bir aile olan Tatlısu Derneği ailesine sizde dahil olabilir, zaman ve deneyimlerinizi paylaşmak için gönüllü olabilirsiniz.

Vizyonumuz

İlmi satırdan sadra intikal ettirip yaşatacak bir nesil yetiştirmek.

Gayemiz

Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.

Misyonumuz

Eğitim, kültür sağlık ve sanatla ilgili faaliyetlere öğrencilerimize destek olmak.

 

Hakkımızda

Derneğimiz, hiçbir karşılık beklemeksizin bütün dünya müslümanlarına hizmet vermektedir. Siz de bu güzelliklerden istifade edebilirsiniz.

Derneğimiz, memleketimizi ve milletimizi aydınlık yarınlara ulaştırma gaye ve hedefi ile; milli ve manevi değerlerine bağlı, ecdadımızın örf, adet, gelenek ve göreneklerini bilen, geçmişi ile barışık, geleceğe sağlam bir zihin alt yapısı ile bakabilen ve bu güzel vatanın nadide birer çiçeği olabilecek insanlar yetiştirmek maksadıyla 1990 yılında kurulmuştur.

Bu amaç ve gaye çerçevesinde derneğimiz bünyesinde ki talebelerin barınma, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları halinde doktor, ilaç, hastane masrafları ile emsali tüm ihtiyaçlarını karşılayıp onları her bakımdan koruyarak toplumumuzun daha kaliteli nesillerden oluşması için en üst seviyede bir çalışma yürütmektedir.

Sizler de binlerce gönüllümüzden biri olarak talebelerimizin ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz.

Hedefimiz

Öğrencilerimizin yeme, içme, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını derneğimiz ve hayırsever halkımız tarafından karşılayarak hiçbir ücret talebinde bulunmadan yeni yetişecek neslimize ilim ve kültür bakımından destek olabilmek.

Gayemiz

Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.