Hakkımızda

“Bir neslin ihyası kötülerin imhasıyla değil, neslin eğitim ve terbiyesiyle mümkündür.”

Derneğimiz, memleketimizi ve milletimizi aydınlık yarınlara ulaştırma gaye ve hedefi ile; milli ve manevi değerlerine bağlı, ecdadımızın örf, adet, gelenek ve göreneklerini bilen, geçmişi ile barışık, geleceğe sağlam bir zihin alt yapısı ile bakabilen ve bu güzel vatanın nadide birer çiçeği olabilecek insanlar yetiştirmek maksadıyla 1990 yılında kurulmuştur.

Bu amaç ve gaye çerçevesinde derneğimiz bünyesinde ki talebelerin barınma, yiyecek, giyecek, yakacak ve hastalıkları halinde doktor, ilaç, hastane masrafları ile emsali tüm ihtiyaçlarını karşılayıp onları her bakımdan koruyarak toplumumuzun daha kaliteli nesillerden oluşması için en üst seviyede bir çalışma yürütmektedir.

Sizler de binlerce gönüllümüzden biri olarak talebelerimizin ihtiyaçlarına destek olabilirsiniz.

 

Hedefimiz

Öğrencilerimizin yeme, içme, barınma gibi tüm ihtiyaçlarını derneğimiz ve hayırsever halkımız tarafından karşılayarak hiçbir ücret talebinde bulunmadan yeni yetişecek neslimize ilim ve kültür bakımından destek olabilmek.

 

Gayemiz

Öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerini her bakımdan korumak, onlara maddeten ve manen yardımcı olmak.